Оразжан Шаймерденұлы


1918 жылы Алтынсарин ауданы (бұрынғы Өбаған),  Жаңасу ауылын да дүннеге келді. Енбек жолын 1937 жылы Ново-Алекеев МТС-ында агрономдықтан бастады.
1942- 1947 жылдардағы ¥лы Отан соғысының ардагері.
Жеңістен кейін 1947 жылғы тамыздан бастап мамандығы бойынша еңбек жолын жалғастырды.  Облыстық ауыл шаруашылық бас қармасында аға аграном, бөлім бастығы, бас агроном қызметкерін атқарды.
Алматы ауылшаруашылығының агрономия факультетін тәмамдап галым агроном атағын алған.
1951 жылы Жангелдин ауданында Торгай МЖС - тың директоры болып бірсыпыра жүмыс істеді. Соңғы зейнетке шыққанға дейін облыстық халықтық бақылау комитетінде аға инспектор болып жүмыс істеді. Зейнеткерлікке шыққаннан кейін де еңбек жолын жалғастырып, областық жоспарлау комиссясында қызмет жасады.
Оразжан Шаймерденұлының ел алдындағы жауынгерлік және еңбек қызметы талай мәрте мемлекет наградалаларымен аталып отеді.
Өмірлік жолдасы Жаухар екеуі екі үл, бес қыз өсіріп, тәрбиелеп, бэріне жоғары білім әперді. Үлкен үлы Мүрат әке орынын ойсыратпай, елағасы қатарында ағайын-туыс, елқамын ойлайтын үлкен азамат.
болып қызмет атқарады.
Қыздары өмірде өз орындарын тауып, ойдағыдай қызмет атқарып жатыр. Оразжан Шаймерденүлы жетпіс тоғыз жасында 1996 жылдың желтоқсан айында дүние салды.