Жоспарлары

Курметті туыстар!
Осы жылы ауыз ашар ақшадай беріледі. Молшер толық отбасы оң мын, жартылай отбасы бес мың теңғе. Пітір садақа әр адамға үш жуз жетпіс теңге. Осы садақалардың ақшасын Алтынсарін ауданының Қарабалуан Жанұзақ бабамыздың мешітіне төлеуді отнеміз. Каспи банк  карточканың нөмірі №5169 4971 9387 1989. Қазнашысы Абушаминов Алиханның - телефоны 8-705-462 9204. Жиналған ақша кейін мешітке аударылады. (Мешіттің тек ағымдағы есебі бар).
 
                                                        Алдияр алқа мүшелерінің шешемі.
 
    В этом году ауыз ашар будет дан деньгам. С полной семьи - десять тысяч тенге, с одиноких - пять тысяч тенге. Сумма фитр-садака составляет триста семьдесят тенге за каждого человека. Мы просим перечислить эти пожертвования в мечеть имени нашего предка Карабалуана Жанузака в Алтынсаринском районе. Номер карты №5169 4971 9387 1989 в Каспи Банке - Телефон казначея Абушаминова Алихана 8-705-462 9204. Собранные деньги затем будут переданы в мечеть. (Мечеть имеет только расчетный счет)
                                                        Члены правления общества Алдияр (Таз).
                            Алдияр» бірлестігінің 2019-2024 жылдары атқаратын жоспары.
 
  1. Таз «Алдияр» руының қурылтай мәжіліесін откізу.
  2. Қасиетті «Рамазан» айнда Карабалуан атындағы мешітінде «ауз ашар» ұйымдастру.
  3. Бітір садақаны Карабалуан атындағы мешітіке ұйымдастыру.
  4. «Жазы Би» кесенесе жөндеу жұмысына смета жасау, жане соны орындау. 2019 жыл маузым тамыз айлары.
  5. «Барақ батыр», «Алтай Батыр» аталарымыздардын, «Жасқана» анамыздың қоршау шарбақтарын әшекейлы бояу. 2020 жыл маусым – тамыз айлары.
  6. Әулиеколь аулында «Карабалуан» бабамызға, Ілияс Омаров, Қуаныш Шәмшиев ағаларызға көшелерге аттарын берілуіне байланасты ас беру және «Карабалуан» бабамыздың көшесіне белгі қою. 2019 жыл, маусым – шілдә айлары.
  7. «Барақ Батыр» бабамыздын зиратының басындағы құдыққа күрделі жөндеу жұмысын жүргізуге жанашыр қарастыру.
                                                     
Құрметті «Алдияр» руының азаматтары!
 
9- мамыр күнінің қарсаңында сіздердің ата-бабаларыңыз бұрынғы «Арғын, ТАЗ(Алдияр)» руының шежіресіне 2008 жылғы кірмей қалған азаматтар болса:

   Қысқаша өмір баяны туралы мәлімет, фото сурейтмен қоса төменге почта адресіне жіберуіңізді өтнеміз.

Адрес: 
tazaldiyar@gmail.com

 
                                                                          «Алдияр» бірлестігінің басқарушысы         М.Шаймерденов

      Құрметті туыстар!
     
 
                                                 
Батырларымызбен билеріміздің кесенелеріне жөндеу жұмыстарын жүргізу, бабамыздың, ағаларымыздың атына берілген көшелерге белгілер қою үшін қаражат қажет.
Сондықтан Таз «Алидяр» білестігінің қазнашысы Абушаминов Алиханның (8-705-462 9204) атына Каспи банкте карточка ашылды. Карточканың нөмірі №5169 4971 9387 1989.          
         Жарналарыңызды және басқа беретін көмектеріңіз болса көрсетілген карточкаға аударуыңызды сұраймыз.(5 000 т.)
       Для проведения ремонта мавзолеев наших батыров и биев, установления памятных знаков на улицах, названных в честь наших предков необходимы денежные средства.
Просим перечислять добровольные взносы на карточку казначея нашего общества Абушаминова Алихана –Alikhan Abusnaminov. Номер карточки №5169 4971 9387 1989. Телефон: 8-705-462-9204.
Карточка отрыта в Каспи банке специально для удобства перечисления средств при помощи мобильных приложений.
Все поступления и расходы будут опубликованы на сайте.
<